PANDUAN MENULIS RPH SEMASA UJIAN/PEPERIKSAAN

 

1520852596797.jpg

 

Mata Pelajaran:_____________________   Tarikh:________________

Kelas:     Bil. Pelajar:___________

Tempat:                         Masa:  

Tajuk:PERBINCANGAN UJIAN BULANAN II

Objektif:

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang nilai / topik yang dibincangkan menerusi pembetulan yang dibuat

Advertisements

Menyatakan pendapat yang

bernas & memberikan alasan untuk menguatkan pendapatelatih pelajar

menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan

Pengetahuan sedia ada:

ABBM:

Buku latihan, kertas soalan Ujian 1, Skema Jawapan Ujian 1

Pengurusan kelas:

Penerapan Nilai

Menghormati guru, usaha,Bertanggungjawab

Aktiviti:

Advertisements

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Pelajar dan guru berbincang mengenai soalan-soalan ujian 

Soal jawab antara guru dan pelajar

1.Murid diedarkan dengan kertas jawapan peperiksaan akhir tahun penulisan.

2.Murid diminta untuk membincang kan soalandan memberikan jawapan mereka .

Advertisements

3.Bincang jawapan bersama-sama.

4.Buat pembetulan jika terdapat kesalahan.

5.Buat pembetulan di dalam buku tulis

Penutup:

Tugasan:

Refleksi

P&P

berjalan lancar kerana pelajar dilihat memberi tumpuan sepenuhnya

terhadap perbincangan dan pembetulan jawapan kertas peperiksaan mereka.

70% pelajar dapat memberikan pendapat & mengenalpasti kesalahan yang dilakukan ketika menjawab soalan

30% pelajar masih memerlukan bimbingan guru untuk menyatakan pendapat sepanjang perbincangan

line facebook2 del doc dollar edit exit facebook fans follow hongbao ia like line2 medals menu message message1 modify params params1 pay print recommend search service setting user user2 web write doc2 eye