Huraian Tema Hari Guru 2018 - GURU PEMACU TRANSFORMASI PENDIDIKAN

 

 

Menteri Pendidikan Malaysia, Dato Seri Mahdzir Khalid telahmengumumkan bahawa tema hari guru pada tahun 2018 adalah:

GURU PEMACU TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Tema tersebut dipilih selaras dengan peranan guru sebagai agentransformasi pendidikan dan guru jugalah yang memastikan kejayaandasar-dasar pendidikan negara tercapai.

 

 

 

Guru juga merupakan penggerak utama menggilap kemenjadian danpotensi murid supaya mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir arastinggi, keperibadian dan identiti terbaik.

Beliau mengumumkannya di dalam majlis pelancaran Gerakan MassaTerima Kasih Cikgu Peringkat Kebangsaan sempena Sambutan Hari Guru2018