5 Faktor Kenapa Murid Kita Ponteng Sekolah

Dewasa kini, kes ponteng sekolah dalam kalangan pelajar kianmeruncing. Terdapat banyak faktor-faktor murid ponteng sekolah.Kegiatan ponteng sekolah juga seringkali dikaitkan gejala sociallain seperti vandalisme dan yang lebih teruk lagi pelajar terlibatdalam aktiviti gangsterisme, kumpulan kongsi gelap danpenyalahgunaan dadah. 

1. Sikap Pelajar : 

Kurangnya minat terhadap pelajaran menyebabkan pelajar kurangberminat untuk datang ke sekolah sebaliknya lebih suka berhiburketika sesi pembelajaran berlansung. Seperti yang kita tahu,pelajar yang suka berseronok lebih cenderung untuk ponteng keranasesi pembelajaran di sekolah dianggap membosankan selainterkongkong dengan peraturan sekolah.Menurut kajian kaunseling,pelajar yang sering ponteng sekolah merupakan pelajar yangtergolong dalam pelajar yang mempunyai masalah disiplin. 

2. Pengaruh Rakan Sebaya

Seperti yang kita tahu, kebanyakkan pelajar yang ponteng sekolahkebanyakkanya disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakansebaya amatlah kuat terutama sekali kepada golongan pelajar. Jikapara pelajar di dikelilingi dengan kawan-kawan yang mempunyaimasalah disiplin, mereka akan turut terjebak dengan pelbagai masahdisiplin lain lagi seperti merekok, gejala penyalahgunaan dadah,vandalism, gengstarisme dan banyak lagi.

Sifat ingin mencuba yang tinggi membuatkan pelajar sesuatu yangbaru menyebabkan mereka senang terpengaruh dengan ajakanrakan-rajan mereka. Ini jelas menunjukkan bahawa rakan sebaya mampumemberikan kesan baik atau negatif kepada anak-anak remaja waktuini.

3. Pengaruh Teknologi

Seiring dengan perkembangan arus perdana, pelajar-pelajar kinijuga terdedah dengan kesan positif dan negatif teknologi terkini.Salah satu contohnya ialah pengaruh media elektronik terhadappelajar. Dengan perkembangan teknologi seperti telefon pintar,permainan video dan internet, pelajar semakin ketagih dengan videodan internet menyebabkan mereka sanggup meluangkan masa denganpergi ke pusat siber untuk melayari internet dan bermain permainanvideo berbanding ke sekolah.

廣告-請繼續往下閱讀

4. Faktor keluarga

Kos sara hidup yang semakin tinggi menyebabkan ibu bapa yangberpendapatan rendah kurang memberikan penekanan mengenai aspekpembelajaran sekolah. Kos tambang ke sekolah, pemberian duit poket,yuran sekolah, yuran kokurikulum dan bayaran lain di sekolahmenyebabkan ibu bapa yang berpendapatan rendah terbeban denganbayaran tersebut. Kebanyakkan ibu bapa yang mempunyai pendapatanrendah lebih mementingkan keperluan asas seperti makanan, pakaiandan sebagainya berbanding membiayai persekolahan anak mereka. injuga menyumbang kepada Faktor-Faktor Murid Ponteng Sekolah.

5. Faktor Guru

Guru yang garang, suka mendenda, mengeluarkan kata-kata kesat,mengenakan peraturan dan disiplin yang ketat juga merupakanfaktor-faktor murid ponteng sekolah

Kaedah pengajaran guru yang membosankan juga merupakan pelajaruntuk ponteng ke sekolah. Kadang kala, tugasan atau kerja rumahyang terlalu banyak juga boleh menyebabkan untuk tidak datang kesekolah. Pelajar yang tidak menyiapkan kerja sekolah mereka akanponteng kerana mereka takut untuk didenda disebabkan kesalahanmereka itu.