JADUAL WAKTU LENGKAP UPSR 2018

Untuk makluman ibu bapa dan pelajar, peperiksaan UPSRtahun 2018 akan bermula 20 dan 24 hingga 27 September 2018.

Berikut dikongsikan Jadual waktu lengkap untuk UPSR yang telahdiumumkan oleh KPM...

 

Jadual Peperiksaan UPSR Tahun 2018 (Tarikh DanMasa)

Tarikh Ujian Bertulis : 20 dan 24 hingga 27 September 2018.

Untuk rujukan, jadual peperiksaan UPSR 2018 yang lengkap danmemaparkan tarikh peperiksaan/ masa, kod kertas serta tempoh masapeperiksaan dijalankan akan dikemaskini selepas pengumuman dari LPMalaysia.

 

Download:https://drive.google.com/file/d/1uAhSF76qLp8xKi3pUgPpDEU-Rq53vo-W/view

 

Tahun 2018

Khamis, 20 September 2018

廣告-請繼續往下閱讀

Isnin, 24 September 2018

廣告-請繼續往下閱讀

Selasa, 25 September 2018

廣告-請繼續往下閱讀

Rabu, 26 September 2018

廣告-請繼續往下閱讀

Khamis, 27 September 2018

廣告-請繼續往下閱讀

CALON – ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DANPERINGATAN

1. ARAHAN AM

1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi matapelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat mendudukimana-mana kertas peperiksaan bertulis sama ada kertaspeperiksaan objektif aneka pilihan atau kertas peperiksaansubjektif akan dianggap TIDAK HADIR bagi matapelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atautidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendakimengemukakan dokumen sokongan seperti surat

perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan.Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada KetuaPengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR2017.

1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan KemasukanPeperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkankepada pihak sekolah sekiranya terdapat kesilapan maklumat danmengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakanbayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPNatas nama Pengarah Peperiksaan menggunakan Kiriman Wang/WangPos.

1.3 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaanyang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2017 danmenandatangani Borang Pengakuan Calon.

2. ARAHAN DI DEWAN/ BILIK PEPERIKSAAN

2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilikpeperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan.

2.2 Calon hendaklah meletakkan Sijil Kelahiran/MyKid atau KadPengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Borang PengenalanDiri Calon (LP/Am 118) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri dipenjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan.Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumenberkenaan.

2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicaraKetua Pengawas

Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaandimulakan. Calon

mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akandiberikan

廣告-請繼續往下閱讀

Untuk panduan, Jadual lengkap peperiksaan UPSR 2018 besertapanduan dan arahan peperiksaan boleh di muat turun/download di LPM UPSR.

Diucapkan selamat menduduki peperiksaan UPSR. Semogaperkongsian Jadual Peperiksaan UPSR 2018 Tahun 6 ini bolehdijadikan panduan buat pelajar dalam merancang pembelajaran sertaulang kaji.