Kenaikan Gaji Penjawat Awam Naik Gred / Pangkat Kini Ditambah Baik

Kenaikan Gaji Penjawat Awam Naik Gred / Pangkat Kini DitambahBaik

 

廣告-請繼續往下閱讀

Satu garis panduan telah dikeluarkanoleh JPA melalui satu surat bertarikh 5 September 2017 kepada semuaKetua-Ketua Jabatan Kementerian dan Jabtan.

Surat berkenaan adalah untuk memaklumkan berkenaan Peraturan 44Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat danPenamatan Perkhidmatan) 2012, mengeani penentuan gaji permulaankenaikan pangkat telah DIPINDA melalui Peraturan-Peraturan PegawaiAwam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan)(Pindaan) 2017 yang berkuat kuasa mulai 1 Mei 2017.

Penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat telah ditambah baikmengikut KAEDAH BAHARU iaitu

GAJI AKHIR di gred terdahuluhendaklah DITAMBAH dengah:-

(i) Kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) di gred kenaikanpangkat; atau

(ii) Kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) terakhir diterimadi gred terdahulu, mengikut mana yang lebih tinggin, mulai tarikhkenaikan pangkatnya.

CONTOH PENETAPAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT /KENAIKAN GRED DG44:

Tarikh Pergerakan Gaji (TPG): 01 JULAI

Tarikh Naik Pangkat: 1 OGOS 2017

Gaji Akhir Diterima Pada 01 Julai 

RM2638.00 + KGT DG41 (RM225.00) =RM2863.00

(diberi pergerakan gaji dahulu pada 01Julai)

01 Ogos 2017 Naik Pangkat / Naik Gred keDG44

RM2863.00 + KGT DG44 (RM250.00)=RM3113.00

Apa beza dengan kaedah sebelum ini?

Konsep yang berubah.

Jika dahulu berlaku kenaikan pangkat  / kenaikan gred,penetapan gaji permulaan diberi atas gred yang sama, tahunberikutnya barulah diberi kenaikan gred naik pangkat yang sebenar.Namun begitu, perubahan kini dilakukan dengan memberikan KGT tahunsemasa dan juga KGT kenaikan pangkat/gred pada tahun yang sama(bergantung kepada tarikh kenaikan gred / pangkat) bermula 1 Mei2017.

Sumber:

Jabatan Perkhidmatan Awam