一位華小老師致新教育部長的心聲

Selamat Pagi Dr Maszlee Malik,

saya seorang guru dari SJK(C)Yang berada di daerah PETALING.

Disini saya ingin membuat beberapa Aduan tentang keadaan yangdijumpai sjkc.

1) Sekolah di sjkc terdapat satu bank account yang didaftardalam nama salah seorang pentadbir sekolah(Kelab Kebajikan guru).Dana yang terdapat dalam account tersebut berasal dari majalah danbahan jualan (dijual secara paksa) kepada murid. Pihak penjual akanmemberi komitsen kepada guru besar atas jumlah jualan.Kotmisentersebut akan dimasukkan ke bank account tersebut untuk tujuanmakanan mewah dan perlancongan pentadbir dan guru.

2) Sekolah sjkc tidak dibenarkan membeli buku aktiviti,maka gurubesar telah melancarkan banyak program yang dianjurkan oleh pihaksekolah dan swasta. Guru besar memaksa para guru menolong dalamprogram tersebut walaupun pada waktu malam.Pihak Swasta juga akanmemberi komitsen yang amat tinggi kepada guru besar atas peluangkerjasama.

 

3) Tuisyen di sekolah Sjkc juga terlampau. Guru sekolah yangdipaksa untuk stay back sampai pukul 4:30setiap hari kecuali harikhamis (4:00pm)kerana ada program PLC. Selain itu,duit yang dikutipatas tujuan tuisyen didapati berkurangan dalam laporan tahunan.Guru tidak diberi peluang bertanya dan diberi amaran supaya tidakheboh perkara ini.

4) Pihak Pentadbir memberi markah Pretasi yang amat rendahkepada guru yang tidak hadir jamuan dan perlancongan sekolahwalaupun diberi alasan atau surat yang disokong.

5) Pihak pentadbir sering tidak hadir ke sekolah dengan alasanmesyuarat. Perkara ini juga didapati pentadbir yang tidak hadirdikira datang juga. Kami berbincang dengan sekolah terdekat danmendapati tiada mesyuarat dijalankan.

廣告-請繼續往下閱讀

6) Projek-Projek murid didapati diberi dengan supplier denganharga yang terlampau.(kad hari ibu-bapa yang tiada warna saiz (A4 )diberi dengan sekeping Rm3.50. Kami membantah dan diberi amarandemi markah tahunan guru.

7) Guru besar berkerjasama dengan pihak swasta melaksaanakanprogram pada waktu malam dengan tidak membenarkan guru thumb in.Kami juga mendapati guru besar menyediakan laporan yang palsu atasprogram tersebut.

8) Pihak Pentadbiran juga memaksa guru menyediakan Kertas kerjaatas nama mereka. Jadual waktu Pihak pentadbir tidak selaras denganpekeliling yang ditetap.Mereka sentiasa berayau-rayau sekelingsekolah atau duduk sembang dalam kantin selama beberapa jam(setiaphari).Kami juga mendapati pentadbir sering tutup pintu bilikpentadbir peribadi dan menggunaka handphone.

9) Semasa guru menghadapi masalah kertas kerja pihak pentadbirdan ingin mendapat penjelasan , maka pihak pentadbir minta gurutersebut cari dalam internet atau pergi kursus sendiri. Merekamemberi alasan dengan ini akan menolong anda pada masa hadapan.Kami rasa kurang adil kerana pentadbir diberi jadual waktu yangamat kurang atau minimum tetapi asyik meminta guru sjkc yangmempunyai 33-34 waktu melaksanakan kertas kerja mereka.

10) Ahli PIBG sekolah ditentu oleh pentadbir. Guru akan diberiamaran supaya undi calon-calon yang disukai oleh Guru Besar. Pihakpentadbir akan memantau dan memberi nama kepada guru besar jikaguru tersebut tidak undi pada masa tersebut dan hakikat gurutersebut ialah memberi banyak kerja dan markah tahunan yangrendah.

 

Saya harap aduan ini akan diterima oleh Menteri Pendidikan DrMaslee Malik.

Jasa Dr Maslee Malik amat saya dan para guru hargai.

TERIMA KASIH.

廣告-請繼續往下閱讀